Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Vai trò và hiệu quả của công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá

Cập nhật: Thứ Tư, ngày 08/05/2019, Lượt xem: 0

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá là một trong những trường đào tạo nghề trọng điểm của khu vực và quốc gia. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, một địa chỉ vàng tin cậy cho người học lựa chọn nghề để lập nghiệp.

Tự kiểm định chất lượng dạy nghề, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường nghề, thể hiện tính chuyên nghiệp, “đẳng cấp” của một trường nghề chất lượng cao. Đây là một trong những hoạt động gắn liền với việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng được thực tiễn nhu cầu thị trường lao động. Đảm bảo chất lượng đào tạo chính là xây dựng được uy tín và thương hiệu của Trường. Công tác tự kiểm định và kiểm định chất lượng là công cụ hữu hiệu bảo đảm chất lượng đào tạo, giúp cơ sở dạy nghề tự đánh giá và hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng, công bố cho xã hội biết vị thế của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá trong hệ thống đào tạo nghề trong khu vực.
Năm 2012 trường được Tổng Cục dạy nghề chọn Kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và đã đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất); trải qua 3 năm nhà trường vẫn duy trì công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề để chuẩn bị cho đến năm 2017 theo kế hoạch Trường được Cục kiểm định chất lượng dạy nghề  đánh giá lại, và phấn đấu vẫn giữ được kết quả cao nhất.
Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề từ năm 2012, nhà trường đã nhận thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động này. Hàng năm nhà trường đều triển khai đồng bộ đến các đơn vị phòng, khoa thực hiện tự kiểm định, tự đánh giá hiện trạng của đơn vị mình, phát hiện những điểm mạnh, điểm tồn tại từ đó xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm cho đơn vị để ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. Qua đó, hoạt động đào tạo của trường từng bước được cải tiến, các mảng công việc được cụ thể hóa thành quy trình thực hiện; chất lượng đào tạo của trường được nâng lên rõ rệt, từng bước khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống dạy nghề của cả nước.
Để công tác tự kiểm định chất lượng ở các đơn vị phòng, khoa đạt hiệu quả cao, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá đã tăng cường công tác chỉ đạo lên tầm mức cao hơn, để kết quả của tự kiểm định chất lượng dạy nghề là thước đo đánh giá đúng chất lượng đào tạo của nhà trường và giúp nhà trường đưa ra các chiến lược phát triển đúng đắn kịp thời đại để cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Video