Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự kiểm định năm 2015

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1  Báo cáo tự kiểm định trường năm 2015 Tải về
2  Danh mục minh chứng Tải về
3  Hướng dẫn viết báo cáo Tải về
4  Hướng dẫn tự kiểm định năm 2015 Tải về
5  Kế hoạch tự kiểm định chất lượng Tải về
6  Mẫu đặt vấn đề báo cáo tự kiểm định đơn vị Tải về
7  Phụ lục 4_Báo cáo tự kiểm định Tải về
8

 QĐ thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015

Tải về