Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Trung tâm Tuyển sinh - Việc làm

            Trung tâm tuyển sinh - thiệu việc làm được thành lập từ tháng 9/2007. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn học nghề, liên hệ cơ sở quản lý HSSV trong quá trình thực tập tốt nghiệp, giới thiệu việc làm và dịch vụ lao động theo quy định của pháp luật.

Tập thể CBVC trung tâm Tuyển sinh - Việc làm
Tập thể CBVC Trung tâm tuyển sinh - việc làm

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM:
- Giám đốc: Nguyễn Văn Tuệ
 Điện Thoại: 0983.583.779                                   Email: nguyenvantue73@gmail.com

- Phó giám đốc: ThS. Trần Văn Điện

Điện thoại: 0917783088                                       Email: vandienvci@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm tuyển sinh - việc làm Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá
Số 64 Đình Hương - Đông Cương - TP Thanh Hoá
ĐT: 037. 3962 900          Email: ttvci@gmail.com

 

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA