Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tra cứu quy trình của trường

Tên quy trình Tải về 
 • Quy trình xây dựng chương trình đào tạo
Xem
 • Quy trình xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình
Xem
 • Quy trình đánh giá kết quả học tập HSSV
Xem
 • Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

Xem

 • Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp

Xem

 • Quy trình tuyển sinh

Xem

 • Quy trình bổ nhiệm cán bộ
Xem
 • Quy trình QL văn bản đi-đến

Xem

 • Quy trình tuyển dụng

Xem

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - giáo viên Xem
 • Quy trình kiểm soát việc làm sau tốt nghiệp
Xem
 • Quy trình  quản lý HSSV ở nội trú KTX
Xem
 • Quy trình thực tập tốt nghiệp
Xem