Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn
TIN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XII)
08/05/2019

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

SÔI NỔI HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” NĂM 2019
08/05/2019

Nhằm giúp Đoàn viên Thanh niên là Học sinh, Sinh viên nâng cao kiến thức, hiểu biết, thể hiện tài năng, trí tuệ và cách xử lý tình huống trong thực tiễn về phòng, chống tệ nạn xã hội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Video