Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Phòng Công tác HS - SV, tiền thân là bộ phận quản lý HS - SV thuộc Phòng Tổ chức & Học sinh Trường Kỹ thuật Công nghiệp thành lập năm 1997.

1/hssv-2018_10062020025502051_wksqdxhq.113.jpg

Tập thể cán bộ viên chức phòng công tác HS-SV năm 2018

LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM
- Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Cường
Điện thoại:
 0983096838                                 Email: nguyentiencuong25121973@gmail.com
- Phó trưởng phòng: Lê Hoàng Đông
Điện thoại: 0983.388.626                             
  Email: lehoangdong77@gmail.com               

 

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA