Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Cập nhật: Thứ Hai, ngày 06/04/2020, Lượt xem: 0

                    Thực hiện Công văn số 2574-CV/BTGTU ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh về việc gắn địa chỉ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” lên Cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị. Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh – sinh viên nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, hiểu biết về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm xây dựng và phát triển; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong tỉnh.

Để tham gia cuộc thi, cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh – sinh viên truy cập Website cuộc thi:  https://www.90namdangbothanhhoa.vn để trả lời câu hỏi. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 06/4/2020 và kết thúc vào ngày 06/7/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 08 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp. Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 11 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi là một hoạt động đầy ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020), đề nghi cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh - sinh viên nhiệt tình tham gia./.

Video