Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Cơ cấu tổ chức của nhà trường

1. Hội đồng trường.
2. Ban Giám hiệu gồm có: 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.
3. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề.
4. Các hội đồng tư vấn.
5. Có 06 phòng chức năng:

* Phòng Đào tạo.
* Phòng Tổ chức - Hành chính.
* Phòng khoa học và kiểm định
* Phòng tài vụ
* Phòng Công tác sinh viên, học sinh.
* Phòng quản lý thiết bị - vật tư
6. Có 08 khoa :
* Khoa Điện.
* Khoa Điện tử - Điện lạnh
* Khoa Cơ khí.
* Khoa Công nghệ thông tin.
* Khoa Công nghệ ô tô
* Khoa Khoa học cơ bản    
* Khoa May & thiết kế thời trang.
* Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp .
7. Trung tâm
* Trung tâm tuyển sinh & việc làm

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
- Tổng số CBVC 202 người (Tiến sĩ và NCS: 02, Thạc sỹ: 63, Đại học: 100, Cao đẳng: 22, CNKT,
khác: 15); trong đó: giảng viên: 172 người, nhân viên: 30 người.

- Từ năm 2010 - 2016:

  • Nhà trường có 02 CBVC hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ, 58 CBVC hoàn thành chương
  • trình đào tạo Thạc sĩ.
  • Hơn 200 lượt giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề.
  • 100% giáo viên đạt chuẩn có trình độ B ngoại ngữ trở lên.
  • 100% giáo viên dạy nghề có kỹ năng nghề tương đương bậc 4 trở lên.
1/a3_10062020081659917_g30fngv2.vsk.JPG