Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Lịch sử hình thành và phát triển

1/a1_10062020083551707_mbafdwhq.tfj.JPG

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN:

- Tổng số CBVC 202 người (Tiến sĩ và NCS: 02, Thạc sỹ: 63, Đại học: 100, Cao đẳng: 22, CNKT,

khác: 15); trong đó: giảng viên: 172 người, nhân viên: 30 người.

- Từ năm 2010 - 2016:

- Nhà trường có 02 CBVC hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ, 58 CBVC hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ.

- Hơn 200 lượt giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề.

- 100% giáo viên đạt chuẩn có trình độ B ngoại ngữ trở lên.

- 100% giáo viên dạy nghề có kỹ năng nghề tương đương bậc 4 trở lên.

- Đảng bộ nhà trường có 101 đảng viên

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của đội ngũ CBVC những năm qua Trường đã đạt được những thành tích:

- Huân chương Lao động hạng; Nhất, Nhì, Ba

- Bằng khen của Chủ tịch nước, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, UBND tỉnh

- Cờ thi đua của UBND tỉnh