Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản, tiền thân là Tổ giáo viên Lý thuyết thuộc Phòng Đào tạo trường Kỹ Thuật Công nghiệp Thanh Hoá thành lập năm 1997.

Cán bộ giảng viên Khoa năm 2018

1/khcb-2018_10062020034524353_etkvmeu4.pc1.jpg

Cán bộ giảng viên Khoa năm 2018

LÃNH ĐẠO KHOA ĐƯƠNG NHIỆM
- Trưởng khoa: ThS. Lê Anh Minh
Điện thoại:
 0904918678                                  Email: minhppt17dhv@gmail.com
- Phó trưởng khoa: ThS. Trịnh Việt Hồng
Điện thoại:
 0975668596                                  Email: trinhviethong@gmail.com
- Phó trưởng khoa: Ths. Lê Thị Hằng
 Điện thoại: 0912.217.346                               Email: hangvdnghe@gmail.com

 

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA