Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Kế hoạch thi tốt nghiệp

 

TT

Năm

Đợt

Xem

1

2017

I

Xem

II

Xem

2

2018

I

Xem

II

Xem

3

2019

I

Xem

II

Xem

4

2020

I

Xem

II

Xem