Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH TRƯỜNG CĐNCN THANH HÓA

Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 18/06/2021, Lượt xem: 0

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Hồ sơ Cao đẳng (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- 01 Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú); (theo mẫu)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (công chứng);

- 01 Bản sao học bạ THPT hoặc tương đương (công chứng);

- 01 Bản sao giấy khai sinh;

- 01 Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận ưu tiờn nếu có

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

 

2. Hồ sơ Trung cấp (Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành THPT; Tốt nghiệp THCS)

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- 01 Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú); (theo mẫu)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (công chứng);

- 01 Bản sao học bạ THPT hoặc tương đương (công chứng);

- 01 Bản sao giấy khai sinh;

- 01 Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự; (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận ưu tiờn nếu có

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

3. Hồ sơ Trung cấp (Tốt nghiệp THCS) vừa học BT THPT vừa học nghề

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- 01 Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú); (theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản gốc);

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (công chứng);

- Học bạ THCS (bản gốc);

- 01 Bản sao học bạ THCS (công chứng);

- 01 Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu cú)

- 02 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

3. Hồ sơ Sơ cấp

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- 01 Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú); (theo mẫu)

- 02 Ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

Video