Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật: Thứ Tư, ngày 08/05/2019, Lượt xem: 0

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2018 và Kế hoạch số 71-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/5/2018, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường cùng sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Hội nghị đã được nghe đồng chí La Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng thay mặt BCH Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ. Đại hội cũng được nghe các ý kiến tham luận của đại diện các chi bộ trong trường. Nhìn chung, các ý kiến đều tập trung vào việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ; tăng cường và đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; việc đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của CBVC nhà trường.
 


Đồng chí La Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng thay mặt BCH Đảng ủy trình bày báo cáo


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng đã đưa ra một số nhiệm vụ, đề xuất giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào một số vấn đề: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả việc quán triệt phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tập trung vào việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”
Bên cạnh đó, chú trọng giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tập trung thực hiện đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho Đảng mạnh hơn, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào thực tiễn.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị
 

Về công tác chuyên môn, cần tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
Có thể nói, năm 2018, nhà trường sẽ triển khai quyết liệt hơn nữa các quyết sách có tính đột phá về công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị, tinh giản biên chế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy và hành động của mỗi cá nhân và toàn đảng bộ trường, hướng tới việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đưa nhà trường ngày càng phát triển.

Video