Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 58-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CÁC KẾT LUẬN, THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Cập nhật: Thứ Năm, ngày 03/09/2020, Lượt xem: 0

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 31 tháng 8 năm 2020, toàn thể CBVC, đảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa đã tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các Kết luận số 65-KL/TW, số 81-KL/TW, 82-KL/TW, 83-KL/TW, 84-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 73-KL/TW và thông báo Kế luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

          Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đúng thời gian, thành phần và chấp hành tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

1/img-2754_03092020023110367_ldh2dlhj.1fn.JPG

Tập thể cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa tham gia học nghị quyết

Video