Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH, KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Cập nhật: Thứ Ba, ngày 10/12/2019, Lượt xem: 0

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/ĐUK, ngày 04/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 09/12/2019, Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quyết định số 205-QĐ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị 37-CT/TW, 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

          Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Vinh - Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Hội nghị có toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ trường.

          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh đã triển khai, phổ biến về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với thực tiễn của nhà trường; một số nội dung mới, quan trọng về trong việc Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo hỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Qua đó, các đảng viên, quần chúng ưu tú có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Video