Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình đào tạo

TT

Nghề

Hệ

Xem

1

Công nghệ ô tô

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

2

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

3

Điện công nghiệp

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

4

Hàn

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

5

Cắt gọt kim loại

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

6

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

7

Điện tử công nghiệp

Cao đẳng

Xem

Trung cấp

Xem

8

Điện nước

Trung cấp

Xem

9

May thời trang

Trung cấp

Xem