Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Hồ sơ

1/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-2018_19062020101832863_k2g2hcxn.2sr.png

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP

 

A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:

1. Hồ sơ Cao đẳng

a. Cao đẳng (THCS)

- Bìa hồ sơ; 

- Phiếu đăng ký học GDNN; 

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương); 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (bản gốc);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (bản công chứng);

- Học bạ THCS (bản gốc);

- Học bạ THCS (bản công chứng);

- 02 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

1/download-1_19062020094920602_4n214hcf.kft.jpg

Tải mẫu hồ sơ tại đây

 

b. Cao đẳng (THPT)

- Bìa hồ sơ; 

- Phiếu đăng ký học GDNN; 

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương); 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản công chứng);

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản công chứng);

- Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự; 

- 02 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

1/download-1_19062020094920602_4n214hcf.kft.jpg

Tải mẫu hồ sơ tại đây

 

2. Hồ sơ Trung cấp

a. Trung cấp (THCS)

- Bìa hồ sơ; 

- Phiếu đăng ký học GDNN; 

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương) ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (bản công chứng);

- Học bạ THCS (bản công chứng);

- 02 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

1/download-1_19062020094920602_4n214hcf.kft.jpg

Tải mẫu hồ sơ tại đây

 

b. Trung cấp (THPT)

- Bìa hồ sơ 

- Phiếu đăng ký học GDNN;

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản công chứng);

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản công chứng);

- Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự ;

- 02 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

1/download-1_19062020094920602_4n214hcf.kft.jpg

Tải mẫu hồ sơ tại đây

 

3. Hồ sơ Sơ cấp

- Bìa hồ sơ;

- Phiếu đăng ký học GDNN;

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương);

- 02 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

1/download-1_19062020094920602_4n214hcf.kft.jpg

Tải mẫu hồ sơ tại đây

  

B. NƠI NHẬN HỒ SƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HOÁ
🏣 Địa chỉ: Số 64 Đình Hương - Đông Cương - Thành Phố Thanh Hóa
☎ Hotline: (0237)3 960 182 - DĐ: 0934 501 666; 0983 583 779; 0915 015 510