Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Giới thiệu về trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

           Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 1985/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp từ trường Kỹ thuật Công nghiệp Thanh Hoá (thành lập năm 1961), trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá

1/untitled_28082019040753799_nlyss30o.03q.png

          Tập thể cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá

Hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành trường đã trở thành một trung tâm đào tạo lực lượng lao động kĩ thuật lành nghề phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Hàng năm nhà trường tuyển sinh hơn 2000 học sinh, sinh viên . Liên kết đào tạo trình độ đại học theo địa chỉ và chỉ tiêu được giao hàng năm. Ngoài ra trường còn mở rộng đào tạo liên kết với các trường và trung tâm dạy nghề trong và ngoài nước.

        Hàng năm nhà trường tuyển sinh hơn 2000 học sinh, sinh viên theo chỉ tiêu được giao hàng năm. Ngoài ra trường còn mở rộng đào tạo liên kết với các trường và trung tâm dạy nghề trong và ngoài nước..

        Hiện tại trường có hơn 200 cán bộ, giáo viên trong đó có 29 giáo viên có trình độ thạc sỹ, 118 giáo viên có trình độ Đại học, còn lại là trình độ Cao đẳng và công nhân kỹ thuật tay nghề cao . Hiện nay có 19 nhà tuyển dụng lao động và thường xuyên hợp đồng đào tạo trong đó có 1 trung tâm giới thiệu việc làm, 3 tổng công ty và 14 doanh nghiệp khác

Giới thiệu bộ máy tổ chức của nhà trường
1. Hội đồng trường.
2. Ban Giám hiệu gồm có: 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.
3. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề.
4. Các hội đồng tư vấn.
5. Có 06 phòng chức năng:

* Phòng Đào tạo.
* Phòng Tổ chức - Hành chính.
* Phòng khoa học và kiểm định
* Phòng tài vụ
* Phòng Công tác sinh viên, học sinh.
* Phòng quản lý thiết bị - vật tư
6. Có 08 khoa :
* Khoa Điện.
* Khoa Điện tử - Điện lạnh
* Khoa Cơ khí.
* Khoa Công nghệ thông tin.
* Khoa Công nghệ ô tô
* Khoa Khoa học cơ bản    
* Khoa May & thiết kế thời trang.
* Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp .
7. Trung tâm
* Trung tâm tuyển sinh & việc làm

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA