Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Đào tạo học nghề theo tín chỉ

Cập nhật: Thứ Tư, ngày 08/05/2019, Lượt xem: 0

Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ là hình thức tổ chức đào tạo tiên tiến mới được triển khai rộng rãi trong lĩnh vực dạy nghề những năm gần đây.

Có những quan điểm ủng hộ việc tổ chức đào tạo theo hệ thống này nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng khi chuyển sang đào tạo theo tín chỉ chất lượng đào tạo suy giảm. Hãy hình dung một con đường chúng ta đang đi vẫn tốt nhưng do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phải mở rộng, rõ ràng trong giai đoạn mở rộng, con đường trở nên rất khó đi và xấu đến mức nhiều người phải thốt lên rằng mở đường làm gì cơ chứ. Nhưng đến khi con đường hoàn thành, thì người ta quên hẳn là đã có một thời người ta đã cằn nhằn, khó chịu và thậm chí còn bức xúc về việc mở rộng nó. Sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nghề nghiệp cũng như ngay tại mỗi cơ sở dạy nghề cũng đều phải vượt qua những khó khăn tương tự. Trong đó, nâng cao chất lượng đào tạo là công việc khó khăn, phức tạp nhất nhưng đó lại là nhân tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của Nhà trường. Bài viết phân tích một số ưu nhược điểm, thuận lợi và khó khăn của hình thức đào tạo này và đề xuất áp dụng tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá trong những năm tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại địa phương.
1. Hệ thống đào tạo theo tín chỉ
Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về tín chỉ nhưng về mặt bản chất tín chỉ học tập là một đại lượng đo toàn bộ thời gian bắt buộc của một người học bình thường để học một môn học cụ thể, bao gồm:
- Thời gian học trên lớp; thời gian học ở xưởng thực hành, thực tập hoặc các phần việc khác đã được quy định ở thời khóa biểu; thời gian tự học: đọc sách, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, viết hoặc chuẩn bị bài….Các hoạt động này được thực hiện theo quy trình và với các yêu cầu khác nhau. Hai hoạt động ban đầu học sinh sinh viên (HSSV) có sự tiếp xúc trực tiếp với giáo viên, hoạt động sau là do HSSV tự tổ chức thực hiện. Điểm khác biệt cơ bản của đào tạo theo tín chỉ là thời gian HSSV tự học thuộc thời lượng bắt buộc của chương trình môn học/ mô đun.
Thực hiện đào tạo theo tín chỉ là đáp ứng yêu cầu của sự phát triển bởi nó giải quyết được những bất cập nảy sinh trong phương thức đào tạo theo niên chế học phần thể hiện ở các ưu điểm cơ bản sau đây:
Trong phương thức đào tạo theo niên chế - học phần, do áp lực về số môn, thời gian quy định cho mỗi khóa học, thời gian giảng dạy trên lớp giáo viên chỉ tập trung vào việc thực hiện truyền tải nội dung trong chương trình đào tạo mà ít tính đến thời lượng tự học của HSSV, bỏ qua khả năng tự học, tự tìm tòi và phát triển tri thức của họ. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, thời gian tự học của HSSV được tính vào thời lượng của chương trình. Công tác tự học, tự nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tại của bản thân người học nên phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của HSSV.
Cũng như phương thức đào tạo truyền thống, trong đào tạo theo tín chỉ chương trình học cũng bao gồm hệ thống những môn học/mô đun thuộc kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên nghề. Tuy nhiên, mỗi khối kiến thức được cấu trúc có số lượng những học phần/tín chỉ nhiều hơn số lượng các học phần/tín chỉ theo yêu cầu thực tế của mỗi nghề đào tạo. HSSV có thể căn cứ vào yêu cầu nghề nghiệp, tham khảo ý kiến từ giáo viên và các cố vấn học tập để lựa chọn những học phần phù hợp với năng lực và các yêu cầu khác của bản thân mình: thời gian, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình.
Thực hiện có kết quả phương thức đào tạo theo tín chỉ còn tạo được sự liên thông giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi HSSV có nhiều cơ hội để có thể học cùng lúc nhiều nghề trong một trường hoặc nhiều trường trong cùng một thời gian nhằm mục đích có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình khi có việc làm hoặc nếu cần có thể chuyển đổi nghề nếu cần thiết.
Khi sự liên thông được mở rộng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công nhận chất lượng đào tạo của nhau. Người học có thể dễ dàng chuyển từ trường này sang trường khác mà không gặp khó khăn do rào cản của chương trình học tạo ra. Áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ sẽ khuyến khích việc HSSV học thêm nghề mới; mở rộng sự lựa chọn học tập của họ, làm tăng độ minh bạch của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giúp cho việc so sánh chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau được dễ dàng hơn.
Căn cứ vào kết quả đào tạo theo tín chỉ, các nhà quản lý có thể đánh giá chính xác khả năng của người học và hiệu quả công tác của giáo viên. Đào tạo theo phương thức tín chỉ còn là yếu tố để các trường cân đối hợp lý nguồn lực của đơn vị nhắm tới mục tiêu cuối cùng là đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng nhà trường. Việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ kết hợp với chế độ kiểm định đánh giá chất lượng thường xuyên sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.
2. Thuận lợi và khó khăn trong đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
Thuận lợi:
- Đảng ủy, Ban giám hiệu trường đã có sự chỉ đạo về quan điểm nhất quán, liên tục trong thời gian qua để chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đội ngũ đáp ứng cho sự phát triển đi lên của trường trong xu thế hội nhập.
- Cán bộ, giáo viên đã ý thức được tính ưu việt của hình thức đào tạo theo tín chỉ, ủng hộ chủ trương, kế hoạch của Ban giám hiệu nhà trường.
- Trường đã có sự phân công CBGV dự các lớp tập huấn chuyên đề, từng bước chuẩn bị các điều kiện: giáo viên, CSVC... để thực hiện phương thức đào tạo mới. Phòng Đào tạo đã từng bước tìm hiểu quy trình tổ chức đào tạo tín chỉ do Tổng cục dạy nghề ban hành.
- Trường đã bổ sung một số nội dung liên quan đến việc xét miễn môn học, mô đun; bảo lưu kết quả đào tạo, xét chuyển nghề học và cho HSSV.
Khó khăn:
Đây là phương thức đào tạo mới cần rất nhiều điều kiện với yêu cầu cao, nhà trường chưa có kinh nghiệm. Vì vậy việc đào tạo theo học chế tín chỉ ban đầu sẽ thực hiện thí điểm ở một số khoa chuyên môn.
- Đổi mới tư duy, thói quen nói chung và về đào tạo nói riêng không phải là việc nhanh chóng, dễ dàng. Do trong cùng thời điểm nhà trường vừa tổ chức đào tạo vừa theo niên chế vừa theo học chế tín chỉ, nên thời gian đầu có thể bị động lúng túng trong khâu tổ chức điều hành giữa các đơn vị và cá nhân.
- Lực lượng cán bộ, giáo viên còn thiếu, không phải tất cả đều hăng hái thay đổi. Đi cùng học chế mới là phải thay đổi phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá; nội dung, yêu cầu chương trình đào tạo thay đổi. Giáo viên chịu sự chọn lựa đánh giá của HSSV.
- Cán bộ quản lý chưa quen tổ chức quản lý theo phương thức mới, khả năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy, quản lý đào tạo còn hạn chế, thiếu chuyên nghiệp.
- Số lượng HSSV/nghề học không nhiều và thường biến động theo nhu cầu xã hội; số lượng giáo viên cơ hữu /nghề đào tạo còn thấp.
- Hầu hết các phòng học, phòng máy, xưởng thực hành xây dựng trước đây chỉ phù hợp với quy mô các lớp có khoảng 50 HSSV, không phù hợp với các lớp học theo phương pháp mới có quy mô lớn.
- Khả năng tài chính và các điều kiện khác của HSSV còn nhiều khó khăn dẫn đến dễ học cầm chừng... nếu quản lý, tư vấn không tốt dễ có nguy cơ HSSV nợ học kéo dài, không tốt nghiệp được.
- Còn rất nhiều vấn đề tồn tại trong đào tạo theo Hệ thống tín chỉ, có những khó khăn mà dường như không thể nào khắc phục được. Nhưng con người là nhân tố quyết định tất cả sự phát triển của cả thế giới này, mọi thứ đều không có sẵn từ buổi bình minh của xã hội loài người.
3. Kết luận
Việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ vừa thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhưng cũng là yêu cầu tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển khách quan của nhà trường. Trong quá trình áp dụng triển khai thực hiện, do tính chất phức tạp của công việc nên chắc chắn các cá nhân đơn vị, trong đó có phòng Đào tạo sẽ gặp khó khăn, lúng túng. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng khi xác định được những thuận lợi, khó khăn như thế để mỗi thành viên trong trường xây dựng niềm tin: với chủ trương đúng và có bước đi phù hợp có chuẩn bị chu đáo, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá sẽ từng bước chuyển đổi thành công từ đào tạo theo phương thức truyền thống sang đào tạo theo học chế tín chỉ.

Video