Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2016-2021)

Cập nhật: Thứ Ba, ngày 25/05/2021, Lượt xem: 0

Sáng 21/5/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại hội nghị cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy nhà trường cùng các cấp ủy đã nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của Chỉ thị trong công tác xây dựng Đảng. Xác định các nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                            1/untitled-1_25052021044544973_kn5xpq55.tnz.png
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Đảng bộ nhà trường phát biểu khai mạc

Đảng bộ nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, với tinh thần trách nhiệm đã cụ thể hóa, sớm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cấp ủy đã thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn triển khai Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào cuộc sống.

                                            1/untitled-1_25052021044729567_te4jq22o.mia.png
Đồng chí La Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Đảng bộ nhà trường báo cáo tại Hội nghị

Đảng bộ nhà trường và các cấp ủy trực thuộc đã gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành bằng nhiều hình thức, gắn việc tuyên truyền với kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành. 

 

Bên cạnh đó, cổ vũ các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt làm theo lời Bác, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập và làm theo tấm gương Bác. Các đơn vị đã gắn việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác của công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những tham luận liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, các chi bộ trực thuộc. Các tham luận này có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những tham luận liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, các chi bộ trực thuộc. Các tham luận này có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ nhà trường đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị. Hội nghị đã tuyên dương 03 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

1/untitled2_25052021045017239_dwsdu3uw.2dm.png

 

Video