Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN KIỆN CỦA TRUNG ƯƠNG

Cập nhật: Thứ Tư, ngày 25/08/2021, Lượt xem: 0

Thực hiện Công văn số 348-CV/TU, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 364-CV/ĐUK, ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII),    

Ngày 19/8/2021, Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ trường tham gia hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội nghị được tổ chức đảm bảo an toàn, hiệu quả, thực hiện nghiêm các quy định của bộ Y tế về đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh.

1/z2706905964289-33ed951dd4bfaa66fe1c94c87547bc22_25082021040738018_wykafzqb.vns.jpg

Cán bộ Đảng viên tham gia hội nghị

1/z2706905930353-889b6fa854c56c9cc9d032a9869e1522_25082021040822537_r1c1i3nf.0x5.jpg

Cán bộ Đảng viên tham gia hội nghị

Video