Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Cập nhật: Thứ Ba, ngày 24/03/2020, Lượt xem: 0

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO; XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO

          Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ khối và đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 19,20/3/2020, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng bộ trường là Đại hội điểm của khối.

          Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối. Đại hội còn vinh dự được đón tiếp hơn 30 đồng chí là đại diện các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối đến dự học tập kinh nghiệm. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên trong đảng bộ trường.

Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ trường, khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X và cụ thể hóa các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, BCH Đảng bộ đã đề ra các giải pháp đúng đắn, sáng tạo, khai thác được tiềm năng, lợi thế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ vậy, kết quả tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; công tác đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng quản lý đào tạo được cải tiến; các phòng, khoa, trung tâm được được sắp xếp lại, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ theo hướng ưu tiên nghiên cứu các vấn đề có khả năng ứng dụng thực tế; tình hình an ninh, chính trị được giữ vững. Công tác xây dựng đảng cũng tiếp tục được duy trì thực hiện tốt với việc đổi mới, đa dạng các nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế về công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; hàng năm, triển khai, quán triệt, tổ chức cho đảng viên, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lãnh đạo thực hiện các tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả sự phối hợp và thống nhất hành động trong việc tập hợp quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đại hội đã tán thành phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu tại báo cáo chính trị. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy nội lực, đổi mới toàn diện, cải tiến phương pháp làm việc, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng thực hành, xây dựng trường thành trường chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội; giữ vững an ninh trật tự, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng bộ nhà trường, các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên trong Đảng bộ trường và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng khóa XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà – Phó bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: tập trung lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu học nghề và sử dụng lao động trên địa bàn trong thời kỳ mới, kết nối với doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; thường xuyên quan tâm, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, HSSV, xây dựng tinh thần làm chủ, đoàn kết, hợp tác; chú trọng chăm lo đời xây dựng các chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về sắp xếp bộ máy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển của Đảng bộ trường.  

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

Sau Đại hội, Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, tiến hành Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và HSSV nhà trường, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đồng thời hoàn toàn tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1/img-1924_23032020033413150_xtcw2v4s.sin.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng điều hành Đại hội

1/img-1915_23032020033752007_mw5cd5va.kko.JPG

Đồng chí La Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

1/img-1925_23032020033905496_kxmtwpsk.poz.JPG

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

1/img-1928_23032020034022829_wu24lbdl.2od.JPG

Biểu quyết tại đại hội

1/img-1934_23032020034159806_mw3f2ffz.enl.JPG

Biểu quyết tại đại hội

1/img-1951_23032020034226951_wzwxjpei.wn3.JPG

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu

1/img-1965_23032020034313594_wdwg2ss0.d31.JPG

BCH khóa XI ra mắt nhận nhiệm vụ

1/img-1971_23032020034354534_ziw5sgsq.1qz.JPG

BCH khóa XI ra mắt nhận nhiệm vụ

 

 

Video