Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình khung nghề may thời trang hệ trung cấp

TT MÔN HỌC KỲ HỌC Hình thức dạy TỔNG GIỜ KẾ HOẠCH
Tổng LT TH
1 Chính trị  KỲ I LT 30 LT 30
TH  
2 Pháp luật LT 15 LT 15
TH  
3 GDTC TH 30 LT 30
TH  
4 Nhập môn ngành may LT,
 TH
50 LT 30
TH 20
5 An toàn LT 30 LT 30
TH  
6 Thiết kế trang phục 1 T/hợp 75 LT 30
TH 45
7 May áo sơ mi nam nữ T/hợp 160 LT 30
TH 130
8 Thiết kế trang phục 2 T/hợp 40 LT 15
TH 25
9 Tin học KÝ II T/hợp 45 LT 15
TH 30
10 Tiếng Anh LT 90 LT 90
TH  
11 May quần Âu nam nữ T/hợp 145 LT 30
TH 115
12 Công nghệ SX LT 45 LT 45
TH  
13 GDQP TH 45 LT 21
TH 24
14 May áo jacket nam T/hợp 110 LT 25
TH 85
15 Cắt may thời trang  T/hợp 128 LT 20
TH 108
Tổng thực hiện 1038 0 1038