Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình khung nghề hàn hệ cao đẳng

  MÔN HỌC KỲ HỌC Hình thức dạy TỔNG GIỜ KẾ HOẠCH
Tổng LT TH
1 Vật liệu cơ khí  KỲ I LT 30 LT 30
TH  
2 Vẽ kỹ thuật cơ khí LT 45 LT 45
TH  
3 An toàn và bảo hộ lao động LT 30 LT 30
TH  
4 Chế tạo phôi hàn T. Hợp 45 LT 15
TH 30
5 Hàn hồ quang tay cơ bản T. Hợp 165 LT 15
TH 150
6 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật KỲ II LT 30 LT 30
TH  
7 Nguội CB T. Hợp 60 LT  
TH 60
8 Hàn  MIG/MAG cơ bản  T. Hợp 105 LT 15
TH 90
9 Pháp luật  LT 30 LT 30
TH  
10 Tiếng Anh LT 120 LT 120
TH  
11 Hàn khí T. Hợp 45 LT 15
TH 30
12 Gò kim loại tấm T. Hợp 75 LT 15
TH 60
13 Hàn TIG cơ bản  KỲ III T. Hợp 105 LT 15
TH 90
14 Giáo dục thể chất  TH 60 LT 5
TH 55
15 Cơ kỹ thuật LT 30 LT 30
TH  
16 Giáo dục quốc phòng - An ninh TH 75 LT 36
TH 39
17 Hàn hồ quang tay nâng cao  TH 180 LT  
TH 180
18 Hàn tiếp xúc Hàn tự động
dưới lớp thuốc  
T. Hợp 45 LT 15
TH 30
19 Tổ chức quản lý sản xuất KỲ IV LT 30 LT 30
TH  
20 Kiểm tra và đánh giá chất lượng
mối hàn và QTH
LT 45 LT 45
TH  
21 Hàn  MIG/MAG nâng cao  TH 90 LT  
TH 90
22 Hàn TIG nâng cao TH 90 LT  
TH 90
23 Tính toán kết cấu hàn LT 45 LT 45
TH  
24 Hàn thép hợp kim và kim loại màu T. Hợp 91 LT 15
TH 76
25 Robot hàn T. Hợp 45 LT 15
TH 30
26 Tin học KỲ V T. Hợp 75 LT 15
TH 60
27 Chính trị  T. Hợp 75 LT 75
TH  
28 Hàn ống  TH 180 LT  
TH 180
29 Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp T. Hợp 30 LT 30
TH  
Tổng giờ 2071 731 1340