Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình khung nghề công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) hệ cao đẳng

TT   KỲ HỌC Hình thức dạy TỔNG GIỜ KẾ HOẠCH
MÔN HỌC Tổng LT TH
 
1 Pháp  luật  KỲ I LT 30 LT 30
TH  
2 Tin học đại cương Tích hợp 75 LT 15
TH 60
3 Tiếng Anh LT 120 LT 120
TH  
4 Bảng tính Excel  Tích hợp 60 LT 15
TH 45
5 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 Tích hợp 48 LT 15
TH 33
6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  KỲ II LT 45 LT 45
TH  
7 Corel Draw Tích hợp 76 LT 20
TH 56
8 Lập trình cơ bản  Tích hợp 60 LT 26
TH 34
9 Lắp ráp và bảo trì máy tính  Tích hợp 92 LT 32
TH 60
10 Mạng máy tính  LT,
 TH
48 LT 15
TH 33
11 Cơ sở dữ liệu  LT 30 LT 30
TH  
12 Sửa chữa máy tính Tích hợp 60 LT 15
TH 45
13 Kỹ thuật điện tử Tích hợp 76 LT 21
TH 55
  Đồ họa ứng dụng  KỲ III Tích hợp 76 LT 20
TH 56
14 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Tích hợp 48 LT 15
TH 33
15 Hệ điều hành windows server Tích hợp 48 LT 15
TH 33
16 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 Tích hợp 48 LT 15
TH 33
17 Thiết kế và quản trị website Tích hợp 92 LT 30
TH 62
18 Sửa chữa máy in CB Tích hợp 48 LT 15
TH 33
19 Lập trình Windows 1  Tích hợp 76 LT 20
TH 56
20 Giáo dục thể chất  LT 60 LT 5
TH 55
21 Autocad KỲ IV Tích hợp 60 LT 15
TH 45
22 Lập trình Windows 2  Tích hợp 60 LT 15
TH 45
23 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin LT 30 LT 30
TH  
24 Xây dựng website thương mại Tích hợp 92 LT 30
TH 62
25 An toàn và bảo mật thông tin LT,
 TH
48 LT 15
TH 33
26 Đồ họa  NC Tích hợp 60 LT 15
TH 45
27 Tổ chức quản lý doanh nghiệp  LT 45 LT 45
TH  
28 Xây dựng phần mềm quản lý   Tích hợp 76 LT 20
TH 56
29 Thiết kế ứng dụng với ASP. NET KỲ V Tích hợp 48 LT 15
TH 33
30 Giáo dục quốc phòng  TH 75 LT 36
TH 39
32 Chính trị  Tích hợp 75 LT 75
TH  
33 Thiết kế diễn đàn trực tuyến  Tích hợp 48 LT 15
TH 33
Tổng thực hiện 2033 0 2033