Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình khung nghề công nghệ ô tô hệ trung cấp

TT   KỲ HỌC Hình thức dạy TỔNG GIỜ KẾ HOẠCH
MÔN HỌC Tổng LT TH
 
1 Nguội cơ bản  KỲ I Tích hợp 45 LT  
TH 45
2 Kỹ thuật chung về ô tô  LT+TH 30 LT 10
TH 20
3 Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền LT+TH 75 LT 21
TH 54
4 Cơ cấu phân phối khí LT+TH 60 LT 16
TH 44
5 Hệ thống bôi trơn làm mát LT+TH 45 LT 15
TH 30
6 Dung sai lắp ghép và đo lường KT  LT 30 LT 30
TH  
7 Vẽ kỹ thuật  LT 30 LT 30
TH  
8 Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng LT+TH 45 LT 15
TH 30
9 Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel KỲ II LT+TH 75 LT 15
TH 60
10 Hệ thống điện động cơ Tích hợp 90 LT 30
TH 60
11 Hệ thống điện thân xe Tích hợp 90 LT 14
TH 76
12 Hệ thống truyền lực LT+TH 90 LT 18
TH 72
23 Hệ thống treo LT+TH 45 LT 15
TH 30
14 Hệ thống lái LT+TH 45 LT 15
TH 30
15 Tin học Tích hợp 45 LT 15
TH 30
16 Tiếng Anh KỲ III LT 90 LT 90
TH  
17 Pháp luật  LT 15 LT 15
TH  
18 Hệ thống phanh LT+TH 60 LT 16
TH 44
19 KT lái xe Ô tô Tích hợp 60 LT 0
TH 60
20 Kỹ thuật sửa chữa xe máy Tích hợp 45 LT 15
TH 30
21 GDQP TH 45 LT 21
TH 24
22 An toàn lao động  LT 30 LT 30
TH  
23 Chính trị LT 30 LT 30
TH  
24 GD thể chất TH 30 LT 30
TH  
Tổng thực hiện 1245 0 1245