Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình khung nghề cắt gọt kim loại hệ cao đẳng

  MÔN HỌC KỲ HỌC Hình thức dạy TỔNG GIỜ KẾ HOẠCH
Tổng LT TH
1 Vật liệu cơ khí  KỲ I LT 30 LT 30
TH  
2 Vẽ kỹ thuật cơ khí LT 45 LT 45
TH  
3 Nguội CB T. Hợp 60 LT  
TH 60
4 Nguyên lý cắt LT 30 LT 30
TH  
5 An toàn - lao động LT 30 LT 30
TH  
6 Tiện cơ bản T. Hợp 136 LT 16
TH 120
7 Ngoại ngữ (Anh văn) KỲ II LT 120 LT 120
TH  
8 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật LT 30 LT 30
TH  
9 Tiện lỗ T. Hợp 60 LT 10
TH 50
10 Máy cắt và máy điều khiển theo
 chương trình số số 
LT 30 LT 30
TH  
11 Công nghệ chế tạo máy LT 45 LT 45
TH  
12 Tiện côn LT,
 TH
45 LT 6
TH 39
13 Tiện ren tam giác LT,
 TH
75 LT 10
TH 65
14 Rèn cơ bản T. Hợp 45 LT 9
TH 36
15 Pháp luật  KỲ III LT 30 LT 30
TH  
16 Hàn cơ bản T. Hợp 60 LT  
TH 60
17 Tiện ren truyền động LT,
 TH
60 LT 10
TH 50
18 Sức bền vật liệu LT 30 LT 30
TH  
19 Chính trị  LT 75 LT 75
TH  
20 Cơ lý thuyết LT 45 LT 45
TH  
21 Tiện kết hợp LT,
 TH
45 LT 7
TH 38
22 Tiện chi tiết gá lắp phức tạp LT,
 TH
60 LT 6
TH 54
23 Tiện ren nhiều đầu mối LT,
 TH
60 LT 5
TH 55
24 Tin học T. Hợp 75 LT 75
TH  
25 Phay mặt phẳng   KỲ IV LT,
 TH
90 LT 11
TH 79
26 Đồ gá LT 30 LT 30
TH  
27 Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp LT 30 LT 30
TH  
28 Giáo dục thể chất  TH 60 LT 5
TH 55
29 Giáo dục quốc phòng - An ninh TH 75 LT 36
TH 39
30 Phay rãnh, cắt đứt LT,
 TH
90 LT 10
TH 80
31 Phay bánh răng thanh răng LT,
 TH
75 LT 11
TH 64
32 Autocad T. Hợp 45 LT  
TH 45
33 Mài mặt phẳng, mài tròn KỲ V LT,
 TH
60 LT 10
TH 50
34 Nguyên lý -chi tiết máy LT 45 LT 45
TH  
35 Quản trị doanh nghiệp LT 30 LT 30
TH  
36  Tiện CNC cơ bản LT,
 TH
60 LT 10
TH 50
37 Phay CNC cơ bản LT,
 TH
60 LT 10
TH 50
    2071 0 2071