Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

1/a-hung_28072020093530388_55end201.x51.jpg

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Hùng

SĐT: 0237.3960.558
DĐ: 0945.073.095
Email: hungcdnghe@gmail.com

 

   
1/anh-tuan_28072020093558450_4mpkbupr.2d0.jpg

 

Phó hiệu trưởng: La Ngọc Tuân

SĐT: 0237.3960.339
DĐ: 0983.983.732
Email: tuancnghe@gmail.com